Pályázatok

Településünk által kiírt, vagy megnyert pályázatok

Kisari Védőnői Szolgálat épületének felújítása, korszerűsítése, eszközbeszerzés

A kedvezményezett neve: Kisar Község Önkormányzata

A projekt címe: Kisari Védőnői Szolgálat épületének felújítása, korszerűsítése, eszközbeszerzés

A projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00012

A szerződött támogatás összege: 55 440 882 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 03. 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

Kisar többszörösen hátrányos település, ahol az önkormányzat, mint szolgáltató kötelező feladataként látja el a védőnői feladatot. A felújításra kerülő-jelenleg is védőnői szolgálatot ellátó épület a település központjában található, jól megközelíthető gyalogosan, babakocsival, vagy az úttesten kerékpárral, autóval is. Az épület épületszerkezetei elavultak, alaprajzi kialakítása nem felel meg a jogszabályi követelményeknek. Lapos tetővel fedett, mely a csapadékot a tartófalakra vezeti, és folyamatosan áztatja, nyirkosan tartja azokat. Nyílászárói szerkezetei, burkolatai, épületgépész és elektromos rendszere korszerűtlen, az épületszerkezetek hő szigeteletlenek és nem biztosított az épület akadálymentes megközelíthetősége, valamint az évek alatt megkoptak, elavultak a védőnő feladatához szükséges eszközök. A megfelelő színvonalon való feladatellátás, és a mindenki számára egyforma hozzáférés biztosítása érdekében szükséges az épület teljes korszerűsítése, a funkcionális helyiség elrendezés kialakítása, akadálymentesítése, valamint az elavult, hiányos eszközök pótlása.

A beruházással megfelelő színvonalú egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására nyílik lehetőség a korszerűsített, modern épületgépészettel, megújuló energiával működtetett, akadálymentesített védőnői tanácsadóban, mint tanácsadás kismamák számára, játszószoba kisgyerekek-szülők részére, várandóstorna szülő pároknak, szülőszerepre felkészítő csoportfoglalkozások, kismamáknak, csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok, nőgyógyászati vizsgáló: szűrővizsgálatokhoz, nővédelemhez. A fejlesztés a kapuőri szerep megerősítésének célkitűzésével összhangban hozzájárul az ellátási szintek közötti együttműködés javításához, a betegút menedzsment optimalizálásához.

Projektünk megvalósításával hozzájárulunk az egészségügyi alap ellátórendszer eredményességének és hatékonyságának javításához. Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. A projekt kitűzött célértékei, a projekttevékenységek illeszkednek a szakpolitikához (Semmelweis Terv, Egészséges Magyarország 2014-2020 c. Stratégia), a TOP célkitűzéseihez, valamint a felhívás céljaihoz.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Kisar Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Napelemes rendszer telepítése Kisar településen

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015 januárjában, több mint 40,92 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című, a Környezet és Energia Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával. A több mint 40,92 millióforint összköltségvetésű beruházás által 5 napelemes rendszer telepítése történik az Önkormányzat tulajdonában álló épületekre (Polgármesteri Hivatal, Óvoda I, Művelődési Ház, Óvoda II., Polgármesteri Hivatal Szamos).

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATpályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat keretében 2014 augusztusában, majd a pozitív támogatói döntést követően a Támogatói Okirat 2015.04.23-án lépett hatályba. A projektjavaslat a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0233 azonosító számot kapta. A projekt címe: „Napelemes rendszer telepítése Kisar településen”.

Pályázat Adóügyi ügyintéző és pénztáros

Kisari Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kisari Közös Önkormányzati Hivatal Adóügyi ügyintéző és pénztáros munkakör betöltésére

Pályázat Szociális ügyintéző munkakörre

Kisari Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kisari Közös Önkormányzati Hivatal Szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

Pályázat Jegyzői munkakörre

Kisari Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kisari Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző munkakör betöltésére

Sportfejlesztési program

Sportfejlesztési program jóváhagyása.

Egészségprogram indult Kisaron

Kisar Község Önkormányzata 10 millió forint uniós támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program, az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” című pályázati felhíváson, az „Egészség program Kisaron” program megvalósítására.

Uniós támogatásból belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések Kisar községben

Kisar Község Önkormányzata 289.338.677 Ft uniós támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv „Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések ” tárgyú, ÉAOP-5.1.2/D/2-11 kódjelű pályázati felhívás keretében.

A projekt elszámolható összköltsége: 304.567.028 Ft.

Projekt címe: „Települési vízrendezés Kisar községben” A beruházás keretében a település rossz állapotú csapadékvíz elvezető hálózatának rekonstrukciója valósul meg. Célja a csapadékvíz stabil, megnyugtató kezelése, a település lakosai számára a lakhatási körülmények javítása és a káresemények megelőzése. A projekt megvalósulása hozzájárul a kiegyensúlyozott vízháztartási viszonyok megteremtéséhez, és a szélsőséges időjárás okozta környezeti/társadalmi/gazdasági problémák megelőzéséhez, illetve kezeléséhez.

A projekt kezdete: 2013. március 01.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2014. május 31.

Kedvezményezett neve: Kisar Község Önkormányzata 4921 Kisar, Tisza u. 6.

Közreműködő szervezet: ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.